หน้าแรก
  โรงเรียนของเรา
  ห้องพักครู
  Gallery
  สนามเด็กเล่น
  ติดต่อเรา
 
Calendar
 
ผู้สนับสนุน
 

โรงเรียนของเรา

ประวัติโรงเรียน บ้านหนองไผ่

       โรงเรียน บ้านหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2516 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการนำของนายผาด บัวทอง อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ร่วมกันสละทรัพย์และสิ่งของสร้างอาคารชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู 10 คน ภารโรง 1 คน นักเรียน 202 คน อาคารเรียน 5 หลัง 15 ห้องเรียน อาคารประกอบ 2 หลัง พื้นที่ 11 ไร่ 59 ตารางวา
       พ.ศ.2516  กอ.ปค.เขตจัดสรรงบประมาณ 48,912 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก. จำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน
       พ.ศ.2518  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 53,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ก. จำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน
       พ.ศ.2522   คณะอาจารย์ นิสิตทันตแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนชาวบ้านหนองไผ่ ร่วมบริจาคทรัพย์สร้างโรงอาหาร 1 หลัง มูลค่า 19,080.60 บาท
       พ.ศ.2523   ร้านยิดซินและประชาชนชาวบ้านหนองไผ่ ร่วมบริจาคทรัพย์ก่อสร้าถังน้ำฝน จำนวน 1 ที่ มูลค่า 2,000 บาท
       พ.ศ.2525   สโมสรโรตารี่ สร้างถังเก็บน้ำฝน จำนวน 4 ที่ มูลค่า 25,000 บาท
       พ.ศ.2525   ได้รับงบประมาณจาก สปช. จำนวน 150,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน
       พ.ศ.2527   ได้รับงบประมาณจาก สปช. จำนวน 180,000 บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/2526
       29 มิถุนายน 2529   นายสมนึก ใจมุ่ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ ระดับ 3
       พ.ศ.2529  ประชาชนชาวบ้านหนองไผ่ ร่วมบริจาคศูนย์จริยธรรม 1 หลัง เป็นเงิน 15,000 บาท
       พ.ศ.2530   ได้รับงบประมาณจาก สปช. ติดตั้งไฟฟ้า เป็นเงิน 25,730 บาท
       2 ตุลาคม 2531   นายสมนึก ใจมุ่ง ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ ระดับ 5
       พ.ศ.2532   ได้รับงบประมาณจาก สปช. สร้างส้วม แบบ สปช.601 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 25,000 บาท และสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.30 พิเศษจำนวน 4 ที่ เป็นเงิน 50,000 บาท
       พ.ศ.2533   ได้รับงบประมาณจาก สปช. ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก. เป็นเงิน 12,000 บาท
       พ.ศ.2537   นายชุน นางเฮียง เจริญทรัพย์ บริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 671,836 บาท
       พ.ศ.2538   ประชาชนชาวหนองไผ่ ร่วมบริจาคทรัพย์สร้างสนามกีฬาวอลเลย์บอลคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงิน 27,000 บาท
       พ.ศ.2539   นายผวน นางผัน เหี้ยมหาญ บริจาคที่ดินบริเวณด้านหน้าโรงเรียน จำนวน 3 งาน เป็นเงิน 100,000 บาท
       พ.ศ.2542   คณะกรรมการโรงเรียนร่วมกับประชาชน ร่วมกันทอดผ้าป่าจัดซื้อที่ดินให้แก่โรงเรียน   จำนวน 3 งาน 75 ตารางวา เป็นเงิน 93,750 บาท
       พ.ศ.2544  นางทอง ดอนเมาไฟ บริจาคที่ดินให้แก่โรงเรียน จำนวน 2 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา   เป็นเงิน 279,500 บาท
       พ.ศ.2544   นายนพเก้า นางนิตฐา เจริญทรัพย์ บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,400,000 บาท และโต๊ะ-เก้าอี้   จำนวน 60 ชุด พร้อมทั้ง พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 1 องค์ เป็นเงิน 50,000 บาท และประชาชนชาวบ้านหนองไผ่บริจาคทรัพย์ซื้อกระเบื้องปูพื้น เป็นเงิน 30,000 บาท
       พ.ศ.2544   นายผวน  นางผัน เหี้ยมหาญ ร่วมกับนายนพเก้า นางนิตฐา เจริญทรัพย์ บริจาคเงินสร้างส้วม แบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 3 ที่ เป็นเงิน 58,000 บาท
       1 ตุลาคม 2544   นายสมนึก ใจมุ่ง ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8
       พ.ศ.2548   ได้รับงบประมาณจากโครงการ SML ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นห้องประชุม เป็นเงิน 135,000 บาท และประชาชนชาวบ้านหนองไผ่ร่วมบริจาคต่อเติมโรงอาหาร ติดพัดลม สร้างโต๊ะอาหารเพิ่มเติม เป็นเงิน 200,000 บาท
ปรังปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : พิทยา สิงห์โต
เมื่อวันที่ : ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา : ๑๙:๔๖:๓๘ น.
 
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ