หน้าแรก
  โรงเรียนของเรา
  ห้องพักครู
  Gallery
  สนามเด็กเล่น
  ติดต่อเรา
 
Calendar
 
ผู้สนับสนุน
 

บัตรประชาชนรักษาฟรี(เกือบ) ทุกโรค ดีเดย์ 1 ต.ค. [อ่าน : ๒๗๕๕ ครั้ง]
สธ. ดีเดย์ 1 ต.ค. ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทองรักษาฟรี(เกือบ) ทุกโรคในสถานพยาบาล (รัฐบาลไทย)

จุ รินทร์ ดีเดย์ 1 ตุลาคม 2553 รักษาฟรี 48 ล้านคน ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ให้ประชาชนรับบริการสาธารณสุขที่สะดวก รวดเร็ว เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "รักษาฟรี 48 ล้านคน แค่ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว" ซึ่งจะเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 นี้เป็นต้นไป

นายจุรินทร์กล่าวว่า กระทรวง สาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมมานาน 6 เดือน สำหรับการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง ให้ประชาชน 48 ล้านคน ที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลในโครงการหลักประกันสุขภาพถ ้วนหน้า สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเข้ารับบริการที่สถ านพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ซึ่งในการประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันจั นทร์ที่ผ่านมา ได้รับการยืนยันว่ามีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ และได้ทดสอบระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร ์ออนไลน์ระหว่างหน่วย บริการกับ สปสช. เพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

สำหรับสถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อีกประมาณร้อยละ 3 ที่อยู่ห่างไกล ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่จะสำเนาฐานข้อมูลรายชื่อจากส่วนกลางและปร ับให้ทันสมัยทุกเดือน กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป ประชาชนจะได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการบริการในโครงการ "โรงพยาบาลยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม" หรือโรงพยาบาล 3 ดี มั่นใจว่าประชาชนจะมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า สำหรับหน่วยบริการอื่น ๆ นอกสังกัด ในฐานะประธานกรรมการบริหาร สปสช. ได้ลงนามในหนังสือสั่งการเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 เพื่อย้ำอีกครั้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป หน่วยบริการทุกหน่วยในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน ้า จะต้องใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการรับบริการฟรี ได้ที่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรือหากประชาชนยังไม่ได้รับบัตรประชาชนสามารถใช้บัตร อื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและรูปถ่าย

ส่วนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ยกเว้นกรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถรับบริการที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ เช่น อยู่ที่กรุงเทพฯ ไปเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดเชียง ใหม่ ก็สามารถเข้ารักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐในจังหวัดเชียงใ หม่ได้ทันที โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวรับบริการ

นายจุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับ สิทธิรับการรักษาฟรี เป็นไปตามชุดสิทธิประโยชน์โครงการหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้า ซึ่งขณะนี้ครอบคลุมเกือบครบทุกโรค รวมถึงบริการทำฟัน การตรวจสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพหลังเจ็บป่วยในรายการที่เหมาะสม การรักษาฟรี เช่น โรคเอดส์ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต ถ้าจำเป็นสามารถผ่าตัดเปลี่ยนไต ล้างไต และมีบริการส่งน้ำยาล้างไตถึงบ้านฟรี ยกเว้นการล้างไตผ่านเครื่องซึ่งมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 1,500 บาท รัฐจ่ายให้ 1,000 บาท ผู้ป่วยร่วมจ่ายเพิ่มเพียง 500 บาท และไม่ครอบคลุมการผ่าตัดตกแต่ง การปลูกถ่ายตับ ปอด และหัวใจ ซึ่งมีราคาสูงมาก

โพสโดย : พิทยา สิงห์โต
เมื่อวันที่ : ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
เวลา : ๐๑:๐๒:๔๐ น.
 

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
  พิมพ์ข้อความที่เห็นลงในช่องนี้
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ